V současné době hotel Vydra nepříjmá žádné rezervace.